CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN

Giá: 1,000,000 đ

Khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Giá: 3,000,000 đ

Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Giá: 3,000,000 đ

Khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Giá: 10,000,000 đ

Khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Giá: 6,000,000 đ

Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Diện tích: 40 - 150 m2

Giá: 46,000,000 đ

Diện tích: 60 - 150 m2

Giá: 34,500,000 đ

Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Diện tích: 100 m2

Giá: 75,000,000 đ

Khu vực: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Diện tích: 100 m2

Giá: 75,000,000 đ

Khu vực: TP. Hà Nội

Diện tích: 90 m2

Giá: 126,000,000 đ

Khu vực: TP. Hồ Chí Minh

Diện tích: 400 m2

Giá: 100,000,000 đ

Khu vực: TP. Hồ Chí Minh

Diện tích: 250 m2

Giá: 92,000,000 đ

Khu vực: Hồ Chí MInh

Tìm thuê bất động sản

Images

Tìm thuê hoặc hợp tác kinh doanh

Tập đoàn A25 với nhu cầu phát triển trên phạm vi toàn quốc với hệ thống chuỗi khách sạn chuẩn ...

Cần mua bất động sản